Юбилеят

85 години ПГГСД “Стефан Божков”, гр.Батак!

Много ли са, малко ли са те за едно училище? Достатъчни, за да се създаде име и традиции, да възпита и образова поколения лесовъди и технолози, работници в мебелната промишленост и горските стопанства. Какво е юбилеят за едно училище? Празник, спомени, среща с учители и съученици, весело настроение и улегнали опит и мъдрост. Но юбилеят е и повече от празник. Всеки юбилей е повод за размисъл… Той затваря една и отваря нова страница от летописа на училището, той е равносметка на изграденото и постигнатото в миналото и сега, той поставя и отговорността за утрешния ден и бъдещите възпитаници..

Днес учениците се обучават в специалност „Горско стопанство и дърводобив”, „Механизация на горското стопанство и дърводобива”, „Вътрешна архитектура”, „Мебелно производство”. Предлаганите специалности са свързани с природата, с горското стопанство и дървообработване и с красотата на домашния уют. Добрата МТБ на техникума дава възможност за провеждане на високо ниво на общообразователната, специалната и практическа подготовка и възможност за откриване на малко собствени фирми и предприятия по мебелно производство и съвременно обзавеждане на българския дом.

Специалност „Горско стопанство и дърводобив” дава възможност на учениците да проследят процеса на цялостно развитие на горската растителност от засаждането до изсичането, а специалност „Мебелно производство” и „Вътрешна архитектура” се занимават със следващия етап на дървообработването- проектиране, конструиране, технология на производството на мебели. Така се получава завършен процес на обучение.

Учебните практики се провеждат в държавните лесничейства на територията на Община Батак- ДЛ ”Батак”, ДЛ „Широка поляна”, ДЛ „Беглика”, ДЛ „Родопи”, а учениците от специалност „Механизация на горското стопанство и дърводобива” и „Мебелно производство” провеждат практики в учебните работилници. В тези работилници учениците под ръководството на своите учители изработват красиви съвременни мебели. Желаниято на децата да работят и да докажат себе си и своето творчество донасят и успехи на техникума, утвърждават го като училище с традиции.Ежегодно училището участва в изложбите в София, организирани по случай Седмицата на гората. Получените награди и грамоти са атестат за добрата професионална подготовка на кадрите.

С жив интерес, одобрение и възхвала се посрещат изложбите- базар, организирани от техникума в Шарковата къща в града. Изделията, показвани на изложбата, са дело на учениците- от проекта до конструирането, от технологисните операции до изработката и продажбата.

Виждайки одобрението и възхищението в очите на посетители и купувачи учениците са удовлетворени и готови за нови идеи.

И тази година техникума събра онези, които са имали щастието да прекарат част от живота си в Батак.Няколко поколения възпитаници, които напускайки техникума са отнесли със себе си от човеколюбието и всеотдайността на своите учители, които отлично подготвени ще посрещнат предизвикателствата на 21век. Пръснати из цялата страна, в държавни лесничейства, фирми, университети те доказват своя професионализъм. Защото дорде умрем ние сме ученици, А светът край нас е един голям клас. В живота отсъствията на се извиняват, там за всяка грешка се пише единица. Този юбилей ни предупреждава да не отсъстваме от живота, да вземаме всеки изпит по честност и човечност, а училището да превърнем в собствен чин, на който всеки ще врязва имена и дати.

В деня на нашия юбилей се гордеем с приноса на всеки учител и ученик, в утвърждаването на техникума като водещо Средно учебно заведение в региона.

“ЗАТОВА ЩЕ НИ ИМА, ЗАЩОТО ТОВА УЧИЛИЩЕ РАЖДА ХОРА, ЗАЩОТО, КОЕТО ИМА МИНАЛО, ИМА И БЪДЕЩЕ, ЗАЩОТО ТРАДИЦИИТЕ НЕ УМИРАТ.”

Иванка Домусчиева
Помощник директор НА
ПГГСД “Ст.Божков” Гр.Батак