История

В полите на величествената Родопа планина, в центъра на историческия град Батак, гордо изправя снага Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Стефан Божков”. Училището, което 85 години е източник на светлина, на просвета и култура, на знания и творчество. Училище за граждани и специалисти, институцията на промяната в съвременното средно образование. Началото е трудно. Прогресивната тогава баташка общественост, жадна за просвета и култура и търсейки поминък за населението, насочва вниманието си към горите като източник на прехрана.

Така през м.ІХ.1925 година се открива Професионално училище с 3-годишен курс на обучение, настанено в частната работилница на братя Самуневи. Подготовката е насочена към ръчното занаятчийско производство. Поставя се началото на мебелното производство в района на Батак. Годините минават. Училището променя своя облик. Увеличава се броя на курсистите, нараства и нуждата от учители специалисти. Актуализират се професиите и специалностите съобразно икономическите потребности на страната и региона. Обогатява се материално-техническата база. И така до днес.

Днес ПГГСД “Стефан Божков” е единственото средно професионално учебно заведение в града и общината. За 85 години от своето съществуване доказа, че е необходимо и се утвърждава като надеждна и авторитетна образователна институция, като част от създаващата се мрежа от сродни професионални училища в страната, в които се изучават специалности, свързани със създаването на високопроизводителни гори, с добиването и преработването на дървесината, с интензивното ползване на горите, с обработката на дървесината и с превръщането и в красиви, съвременни и функционални мебели.

Учениците имат възможност да се обучават в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение по специалностите “Горско и ловно стопанство”, “Горско стопанство и дърводобив” и “Механизация на горското стопанство ”. И успехите не закъсняват. Залесени над 50000 декара нови гори,символ на непреходното в живота.

Награди и грамоти от участия в изложбите по случай Седмицата на гората, организирани ежегодно в гр.София, участия в конкурси, викторини, олимпиади, спортни състезания и др. Неоспорими са мястото, ролята и значението на училището за развитието на Община Батак – в обществен, в просветно-културен и икономически аспект.

В този ред на мисли всичко това доказва, че то е необходимо, че не само ще издържи на проверката на времето, но и със своята гъвкавост непрекъснато може да се променя съобразно нуждата от професионални кадри в областта на горското стопанство и туризма на територията на общината ни.

В близко бъдеще специалностите ще се променят съобразно пазара на кадри в региона и паралелно със старите традиции, които са основа за възхода, в училището ще битуват и нови търсения и идеи в компютърното и чуждоезиково обучение.

Невена Кавлакова
директор на ПГГСД “Стефан Божков”
гр.Батак

Като паметник неръкотворен...

Колкото и години да изминат, всички понякога се връщаме към своето училище – там, където се сливат началото на живота, топлината на детството, красотата на младостта и мъдростта на поколенията. Като че ли само преди няколко дни бях ученичка в СОУ “Отец Паисий” гр.Батак. Отново пред погледа ми оживява приказният свят на детството – в стихове, песни, рисунки. Свят, пълен със смях, шум, игри. Свят, в който се преплитат реалното и вълшебното, запазил онази чистота на възприятията, станала символ на човешката невинност. Никой от нас няма да те забрави, скъпо училище! Всеки от нас ще отнесе частица от теб в душата си, помнейки, че тук получихме не само знания, но и възможност за различен, творчески живот, че тук, окрилени от романтика, давахме простор и полет на мечтите си… Под мъдрото ръководство на учителите Илина Балинова, Петър Митев, Вера Пъпанова, Темелка и Велчо Кукови, Георги Кънев, Лозана Узунова и много други проникнахме в народното и лично творчество, в точния ритъм на числата, в природните тайни на необятната вселена, във вълшебството на песента и музиката на багрите. Така доброто, чистото и красивото се претворяваха в кратките учебни часове, за де почувстваме красотата край себе си, за да я запазим като частица от детството. Именно от училище започва истинският живот, защото всяко дете е едно начало. И от палавници ние се превърнахме в зрели хора, постигнахме не само своите мечти, но и мечтите на своите преподаватели – мълчаливи герои на всекидневието, които няма да оставят имената си в историята на човечеството, но ще останат в сърцата на бъдещите творци на тази история. Днес СОУ “Отец Паисий” гр.Батак, този храм на знания, кръстопът на човешки съдби, на чувства и идеи, заслужено и със самочувствие посреща своя 165-годишен юбилей. С вече дългогодишна история зад гърба си “нашето” училище непрекъснато се е променяло и усъвършенствало, за да изпревари времето, за да бъде такова, каквото е днес – модерно и съвременно, предлагащо обучение на най-високо равнище. В този ден на размисъл, на спомени, чувства и надежди, пожелавам на всички настоящи и бъдещи учители и ученици нови, още по-големи успехи, така че името на училището да бъде записано със златни букви във вечната книга на историята като училище с традиции, подаващо ръка за успешен старт. И нека всеки път, когато минаваме покрай теб, скъпо училище, да си спомняме, че от тук сме тръгнали, че ти ни направи хора!

Невена Кавлакова
директор на ПГГСД “Стефан Божков”
гр.Батак