Мениджър за един ден

Извънкласна дейност

Със съдействието на фондация „ Джуниър Ачийвмънт България ” в ПГГСД „ Стефан Божков ” гр. Батак учениците работят по програма „ Учебна компания ” , „ Виртуално предприятие ” и инициативата „ Мениджър за един ден ”.

Клуб „Извори” е основан през 2001 г. Основната му задача е да изследва фолклора , традициите и историята на Батак. Клубът разкрива богатия говор , запознава ни с дейността на местните будители .

Клуб „Съхрани българското” е създаден през 2004 г. с цел съхраняване на културно – историческото наследство на България и паметта на героите , загинали за свободата и . Основната дейност на клуба е свързана с проучване историята на Батак.

Еко – клуб „Земя завинаги” е основан през 2004 г. с цел опазване на природата и съхраняване природните дадености на родния край .

Извънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейностИзвънкласна дейност